Löö kaasa koerte isiksuse uuringus

0
1427
Küsimustikule "Koerte isiksuseküsimustiku eesti keelde tõlkimine ja valideerimine" oodatakse vastama kõiki koeraomanikke, kelle koer on vähemalt aastane. / Foto: Pixabay

Tartu Ülikooli psühholoogia eriala tudeng Kärt Lang kutsub koeraomanikke osalema uuringus “Koerte isiksuseküsimustiku eesti keelde tõlkimine ja valideerimine”. 

Küsimustikus palutakse vastata küsimustele oma koera isiksuse kohta ning natuke ka iseenda isiksuse kohta. Küsimustiku tulemusi analüüsitakse Kärt Langi psühholoogia bakalaureuse uurimistöö raames.

Küsitluse lehel märgitakse, et uurimistöö eesmärgiks on kohandada koerte iseloomu puudutavat Dog Personality Questionnaire Eesti keskkonda. Kärt täpsustab siiski, et eestikeelset keskkonda ei ole. „Viin läbi mitmed statistilised analüüsid, et leida üldiseid tendentse ning näha, kas uuring töötab eesti ja inglise keeles samaväärselt,“ rääkis Kärt Etnomurile.

Dog Personality Questionnaire on 2008. aastal Amanda Jonesi (Ameerika Ühendriigid) doktoritööna loodud koerte isiksuse hindamise küsimustik. „Tema eesmärk oli luua selline küsimustik, mida saab efektiivselt täita ilma eriliste ressurssideta, nt ekspert ei pea kohapeal hindama,“ selgitas Kärt. „Nii saab seda kasutada tavainimene enda kodulooma hindamiseks või näiteks varjupaiga töötaja adopteeritavate koerte hindamiseks, et klientidel oleks valimisel võimalikult hea ülevaade koera iseloomust. Minu eesmärk oli see tõlkida eesti keelde ja uurida, kas see töötab sama hästi ka Eesti keskkonnas,“ lisas Kärt Lang.

Küsimustele vastaja märkab, et lisaks koera iseloomu puudutavatele küsimustele tuleb küsimustiku teises osas vastata küsimustele ka iseenda iseloomu kohta. Mismoodi see koerte isiksuse küsimustikuga seotud on? Kärdi sõnul uurib ta tõesti ka inimese isiksust, et näha, kas koera ja inimese iseloomudel on seoseid.

„Inimese enda isiksust uurin peaeesmärgile lisaks – kas leiduvad mingid seosed koera ja tema omaniku isiksuse vahel (näiteks kas ärevatel koeraomanikel kipub olema agressiivsem koer),“ ütles Kärt. „Seda saaks teoorias kasutada samuti täiskasvanud koerte adopteerimisel – koeraomanik teeb isiksusetesti ning kui kõikide valitavate koerte isiksus on samuti testitud, teame talle pakkuda parimat kodulooma, arvestades nende iseloomusid.“

Kärt ootab küsitlusele vastama täisealisi eesti keelt kõnelevaid koeraomanikke, kelle koer on vähemalt 12 kuu vanune. Küsimustikule saab vastata 13. detsembri keskööni. Küsimustiku tulemuste kohta lubas Kärt teada anda pärast töö kaitsmist jaanuari lõpus.

Kuvatõmmis küsitlusest