Kasutustingimused

Etmomuri.ee kasutustingimused ja kommenteerimise reeglid

1. Käesolevat veebileht Etnomuri.ee kuulub Etnomuri Koerteuudised OÜ-le (registrikood 14911366).

2. AUTORIÕIGUSED JA SISU KASUTAMINE

 • Etnomuri.ee veebileht ja selle sisu on autoriõigusega kaitstud.
 • Etnomuri.ee veebilehel ja Etnomuri Facebooki lehel sisalduva sisu (tekstid, pildi- ja videomaterjal) autoriõigused kuuluvad Merike Kunglale ja Etnomuri Koerteuudised OÜ-le või on tal luba kolmanda osapoole materjalide kasutamiseks või kuuluvad kolmandale osapoolele.
 • Etnomuri.ee sisu igasugune kasutamine Merike Kungla loata on keelatud. Sisu (artiklid jms) kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide kasutamine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel ja materjalide jagamine mitteärilisel eesmärgil. Igasuguse sisu taaskasutuse puhul, nt jagamisel isiklikul Facebooki kontol või Facebooki grupis, peab materjal sisaldama viidet algtekstile või veebilehele Etnomuri.ee.
 • Etnomuri veebi sisu peab olema kasutamisel ja taasavaldamisel olema kättesaadav kõigile, s.t keelatud on taasavaldata sisu viisil, kus kogu sisu on kättesaadav vaid tasu eest.
 • Kõik muud sisu kasutamisviisid, kaasa arvatud kopeerimine või refereerimine muul otstarbel kui oma isiklikuks kasutuseks või mitteärilisel otstarbel, on ilma Merike Kungla loata keelatud.
 • Kui sa soovid Etnomuri.ee sisu kasutada muul viisil, siis kirjuta palun sõnum selle vormi kaudu.
 • Ilma Merike Kungla loata tohib refereerida Etnomuri.ee sisu pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Etnomuri.ee vastavale veebilehele ning sisaldama linki originaalmaterjalile.
 • Nimetatud refereerimise ja sisu kasutamise tingimuste rikkumisel on Merike Kungla õigus saada sisu refereerijalt tasu 150 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 300 eurot iga korduva tingimusi eirava sisu kasutamise eest.

Palun tutvu Etnomuri.ee esmakordsel kasutamisel selle kasutustingimustega. Arvesta, et võin kasutustingimusi ette teatamata muuta.

3. KOMMENTEERIMISE REEGLID

 • Etnomuri.ee sisu (artikleid, tekste) saavad kommenteerida ainult registreeritud kasutajad.
 • Registreemiseks pead looma kasutajakonto oma nime alt (kasutaja nime kommentaaride juures ei kuvata). Konto loomisel võid luua oma nimest erineva kasutajanime, mida kuvatakse ka kommentaari juures.
 • Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 ja isikuandmete kaitse seaduses märgitud piirangutest laste isikuandmete töötlemisele infoühiskonna teenuste pakkumisel, saavad kasutajakonto luua kõik isikud, kes on vähemalt 13-aastased või kellel on konto loomiseks enda seadusliku esindaja nõusolek.
 • Kommenteerija peab oma seisukohtades olema mõistlikult viisakas. Kõik ebaviisakad, sh roppusi, ähvardusi ja sõimu sisaldavad kommentaarid kustutatakse ning sedalaadi kommenteerija kaotab kommenteerimise õiguse. Otsuse kommentaari sobivuse kohta teeb Merike Kungla ainuisikuliselt.
 • Merike Kuungla ei pea, aga võib teavitada kasutajat temalt kommenteerimisõiguse äravõtmisest.
 • Merike Kungla ei vastuta kommenteerija sisu õigsuse ja sisu põhjustatud tagajärgede ees kolmandata isikute ees.
 • Merike Kunglal on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta ja täpsustada.

4. KASUTAJA MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • Sellel veebilehel reklaami tellimisel vastutab tellija reklaami vastavuse eest reklaamiseadusele ja muudele õigusaktidele. Juhul, kui reklaami avaldamine toob kaasa kahju tekkimise Merike Kunglale ja Etnomuri Koerteuudised OÜ-le, hüvitab selle tellija Merike Kungla nõudel.
 • Kui oled tellinud uudiskirja, siis oled sellega andnud mulle ka nõusoleku enda andmete kasutamiseks uudiskirjade saatmiseks. Sul on alati võimalus uudiskirjas näidatud lingi abil end igal ajal uudiskirjade saajate seast eemaldada.

5. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.
 • Kasutustingimustele kohaldatakse Eestis kehtivaid seadusi.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7. TAGASISIDE

 • Olen tänulik asjaliku tagasiside ja ettepanekute eest, mis aitavad mul seda veebi paremaks muuta. Mulle saab kirjutada selle kontaktivormi kaudu.
 • Arvesta siiski, et ma ei pruugi jõuda vastata kõikidele tagasiside kirjadele. Jätan endale ka õiguse mitte vastata.

8. KONTAKT

 1. E-post: info@etnomuri.ee.
 2. Telefon: Merike Kunglale ei saa helistada.
 3. Facebooki sõnumid: Kiirete küsimuste korral palun saata Etnomuri.ee Facebooki lehel sõnum. Vastan sõnumitele esimesel võimalusel.