Privaatsuspoliitika

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika Etnomuri veebisaidil 

Kehtiv alates 03.12.2019

See küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi: teavitus) sisaldab infot selle kohta, kuidas ja milleks uudisteveebi Etnomuri.ee omanik Etnomuri Koerteuudised OÜ (registrikood 14911366) isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

 • Antud privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta Etnomuri veebisaidi kasutajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
 • Veebisaidi kasutamine tähendab selle sisu lugemist ja vaatamist, kommenteerimist, jagamist ning kaastööde või reklaamteadete edastamist ning avaldamist.  
 • „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave Etnomuri veebisaidi külastuste ja sotsiaalmeedia kanalite kasutamise kohta.
 • Isikuandmete vastutav töötleja on Etnomuri Koerteuudised OÜ toimetaja Merike Kungla. Küsimuste korral kirjuta oma sõnum selle vormi kaudu. 

Kasutades Etnomuri veebilehte, nõustud küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nii nagu on kirjeldatud selles “Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas”.

 1. Kelle andmeid Etnomuri Koerteuudised OÜ töötleb?

1.1. Etnomuri Koerteuudised OÜ töötleb nende Etnomuri uudisteblogi lugejate andmeid, kes on avaldanud soovi kasutada selle saidi sisu (lugeda, kommenteerida, saata kaastöid jms). 

2. Miks ja kuidas sinu isikuandmeid kogutakse?

2.1. Kui sisened Etnomuri veebilehele ja kasutad veebi sisu (lood, pildid, videod jms) salvestatakse järgnev teave:

 • Teave, mida on vaja veebilehe toimimiseks;  
 • Teave, mida on vaja, et saaks järgida veebilehe käigus hoidmisega turvalisuse nõudeid (nt paroolid, IP-aadress ja brauseri sätted); 
 • Teave, et saaks koguda statistikat, mis aitaks veebilehte ja selle sisu edasi arendada.
 • Kui esitad Etnomurile kontaktivormi kaudu päringu, siis kogutakse teavet, mis on vajalik päringule vastamiseks (nt postiaadress ja nimi). Säilitan sellist infot haldamise eesmärkidel ning oma õiguste kaitsmiseks.
 • Etnomuri Koerteuudised OÜ turunduskanalitest (Etnomuri veebileht, Facebooki fännileht) kogutakse  andmeid nende kasutamise ja ja kasutaja huvide kohta, et paremini mõista kasutajate tegelikke huve ning pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust. 
 • Teave, mis on vajalik õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

3. Kuidas andmeid kogutakse

3.1. Üldjuhul kogutakse isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutatakse automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda paremat ja kasutajasõbralikumat infot.

4. Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

4.1. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

4.2. Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

4.3. Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

5. Etnomuri Koerteuudised OÜ kasutab Etnomuri veebilehel järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kasutaja valikuid Etnomuri Koerteuudised OÜ veebilehtedel.

5.1. Etnomuri veebilehel kasutatakse:

 • Analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
 • Reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks Etnomuri.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui sa ei soovi Etnomuri Koerteuudised OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Ava selleks https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Etnomuri.
 • Kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui sa pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutatakse WordPressi teema Newspaper kujunduse privacy_embeds küpsist.

6. Kasutaja õigused

6.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

6.2. Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

6.3. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

7. Etnomuri Koerteuudised OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

7.1. Etnomuri Koerteuudised OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber,
 • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.
 • kasutaja toimingud seoses Etnomuri Koerteuudised OÜ kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.
 • muud isikuandmed – mille kasutaja on teinud avalikult kättesaadavaks või Etnomuri Koerteuudised OÜ-le kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

7.2. Etnomuri Koerteuudised OÜ toimetaja Merike Kungla ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

8. Isikuandmete jagamine

8.1. Etnomuri Koerteuudised OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

8.2. Etnomuri Koerteuudised OÜ  ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema Etnomuri sisu pakkumise eesmärgil.

8.3. Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
 • Riikliku järelevalve asutused ja Politsei.
 • Avalik tagasiside kasutaja nõusolekul.

9. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

9.1. Etnomuri Koerteuudised OÜ võib saata kasutajale informatsiooni Etnomuri uudisteblogi sisu, uudiskirjade ja võimalike pakkumiste kohta, kui kasutaja on ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui kasutaja pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

9.2. Isikuandmete turvalisus

9.2.1. Isikuandmete turvaline säilitamine on Etnomuri Koerteuudised OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüan teha kõik endast olenava, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitsen isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagan andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

9.2.2. Olen kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad  meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

9.2.3. Etnomuri Koerteuudised OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kasutaja isikuandmete kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

9.3. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

9.3.1. Etnomuri Koerteuudised OÜa säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

9..3.2. Kui isikuandmeid enam ei vajata ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need isikuandmed.

9.3.3. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

9.3.4. Küsimuste korral kirjuta palun Etnomuri Koerteuudised OÜ-le e-kirjaga selle vormi kaudu

10. Kasutaja (andmesubjekti) õigused

10.1. Kasutajal on õigus pääseda ligi Etnomuri Koerteuudised OÜ poolt töödeldavatele kasutaja enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

10.2. Kui kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või ta on arvamusel, et Etnomuri Koerteuudised OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-kirjaga selle vormi kaudu.

11. Andmesubjekti õigused

11.1. Andmesubjekti õigused: 

 • Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
 • Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
 • Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
 • Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.
 • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

11.2. Kui soovid kasutada ülalnimetatud õigusi, palume võtta ühendust selle kontaktivormi kaudu.

11.3. Kui Etnomuri Koerteuudised OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

12. Muud sätted

12.1. Etnomuri Koerteuudised OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

12.2. Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Antud privaatsuspoliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Harju Maakohtus.