Veterinaarid paluvad valitsusel mitte piirata loomaarstide liikumist

1
1643

Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS) ja Eesti Loomaarstide Ühing (ELÜ) tegid täna avaliku pöördumise valitsuse, ministeeriumite ning veterinaar- ja toiduameti poole seoses eriolukorra meetmetega. 

ELÜ ja EVSi pöördumine Vabariigi valitsuse, ministeeriumite ja VTA poole.

Seoses Eesti Vabariigis väljakuulutatud kriisiolukorraga COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks, soovime pöörata Teie tähelepanu loomakliinikute ja loomaarstide olulisusele ning vajadusele jätkusuutliku abi pakkumisele hädasolevatele loomadele (nii lemmikloomadele kui ka produktiivloomadele).

Soovime, et Eesti Vabariigi Valitsus väljendaks enda selget veendumust, et riiklikul tasandil ei sulgeta loomakliinikuid ega piirata loomaarstide tööd. See tagab loomadele ravimite, ravitoidu ja raviteenuse kättesaadavuse, mis on neile eluliselt vajalik.

Lisaks soovime, et loomaarstidele oleks tagatud vajadusel liikumisvabadus ajutiselt suletud riigisisestele riskipiirkondadesse (antud hetkel nt Saaremaa ja Hiiumaa), pakkumaks abi abivajavatele loomadele, tagades seeläbi nende heaolu. Viimaseks oleks vajalik tagada ka kõikide loomaliikide liigispetsiifiliste vahendite kättesaadavus.

Lugupidamisega,

Ingrid Hang, DVM, PhD EVSi president
Priit Koppel, DVM ELÜ president

1 kommentaar