“Ohtliku” pitbulli keelamine ei vähenda koerarünnakute arvu!

0
4687
Inglismaal keelati pitbulli pidamine pärast mitmeid intsidente, kus pitbullid või nendesarnased koerad ründasid inimesi. / Foto: Canva

PITBULL – MAAILMA OHTLIKUIM KOERATÕUG?

Pitbull, see Inglismaalt alguse saanud koeratõug, on mitmetes riikides keelatud koertõugude nimekirjas. Samas pole pitbullide ja teiste „ohtlike“ tõugude keelustamine vähendanud tõsiste koerarünnukute arvu. Vastupidi, neis riikides, kus pitbull jt tõud on keelatud olnud aastakümneid, on koerahammustuste arv kasvanud.

Ühendkuningriigid keelasid 1991. aastal vastu võetud ohtlike koerte aktiga (Dangerous Dogs Act) lisaks pitbullile ka jaapani tosa (tosa inu), argentiina dogi ja brasiilia fila tõugu koerte või nendega sarnanevate mixide pidamise. Ja riigil on õigus seda tüüpi koerad ka hukata… Nii palju siis loomasõbralikest brittidest.

Inglismaal (mitte terves Ühendkuningriigis) keelati pitbulli pidamine pärast mitmeid intsidente, kus pitbullid või nendesarnased (!) koerad ründasid ootamatult inimesi. Kokku oli aastatel 1981 kuni 1991 Inglismaal ja Walesis 15 inimese surmaga lõppenud pitbulli rünnakut.

Vastavalt ohtlike koerte aktile on briti politseil õigus keelatud tõule sarnane koer omanikult ära võtta ja otsustada koera surmamise kasuks. Samas võib briti kohus siiski ka otsustada, et konkreetne keelatud koer ei ole ühiskonnale ohtlik. Sel juhul saab koera omanik nn erandi sertifikaadi (Certificate of Exemption), kuid koer peab olema steriliseeritud/kastreeritud ning kandma avalikus kohas alati suukorvi ning koeral peab olema kindlustus.

Inglismaa ohtlike koerte akt peab pitbullide all silmas ainult ameerika pitbullterjerit. Ameerika staffordshire’i terjer ehk amstaff ja staffordshire’i bullterjer keelu alla ei käi. Viimane tõug on Inglismaal üks populaarseimad perekoeri. Keelust möödanihverdamiseks on sealsed koeraomanikud läinud ka seda teed, et ameerika pitbulle tuuakse sisse amstaffide nime all. Eks need kaks tõugu ongi väliselt äärmiselt sarnased ja vahet suudab neil teha ilmselt ainult tõsine tõufänn ja spetsialist.

Staffordshire bull terrier on Inglismaal väga populaarne perekoer ning ei ole keelatud. / Foto: Canva
Staffordshire bull terrier on Inglismaal väga populaarne perekoer ning ei ole keelatud. / Foto: Canva

Inglismaal on hukatud tuhandeid „vale tõu“  moodi koeri

Brittide ohtlike koerte akt on aastaid olnud loomakaitsjate ja avalikkuse kriitika all, kuna selle tõttu on riik tapnud kümneid süütuid ja healoomulisi koeri – ainuüksi nende sarnasuse pärast keelatud tõugudega. 2017. aastal pidi Ühendkuningriikide suurim loomakaitseorganiatsiooni RSPCA (Kuninglik Loomade Julma Kohtlemise Ennetamise Selts) sellest aktist tingituna hukkama 81 koera, kuna nad nägid välja nagu keelatud koeratõud. Kogu akti kehtivusaja jooksul on legaalselt ehk riigi survel surmatud aga tuhandeid koeri, olenemata sellest, kas nad ka tegelikult olid agressiivsed ja ohtlikud.

Section 1 dog, Bailey lost his life because of BSL

We're very disappointed that, despite the evidence from organisations such as ourselves, the UK Government still believes the prohibition of dogs like Bailey is necessary to protect public safety. This means friendly, loving dogs must legally be euthanased based on the way they look. We will keep up the fight to #EndBSL: http://bit.ly/2RiZ5t3

Posted by RSPCA (England & Wales) on Esmaspäev, 28. jaanuar 2019

RSPCA eestvõtmisel esitati parlamendile mõne aasta eest petitsioon koos argumenteeritud selgituste ja statistikaga, milles nõuti tõupõhise koerapidamise keelust ja koerte surmamisest loobumist. RSPCA oli ja on seisukohal, et esiteks puuduvad usaldusväärsed andmed selle kohta, et keelatud tõud on ohtlikud. Seevastu on aga tõendeid, et koerte hammustuste esinemissagedus on vaatamata aktile viimase kehtivuse ajal kasvanud. Näiteks on koerarünnakute arv alates 2005-aastast Inglismaal kasvanud 81%. Ning tõsiste rünnakute taga on tõud või nende segud, kes ei ole keelatud tõugude nimistus.

RSPCA taotlus on Inglismaa parlamendis ka mitu korda arutlusel olnud, viimati eelmise aasta alguses. Parlament akti muutmist siiski vajalikuks ei pidanud.

„Oleme äärmiselt pettunud, et valitsus leiab endiselt, et keelatud koeratüübid on ohtlikumad kui muud tüüpi koerad ja et seostab neid suure arvu rünnakutega inimeste vastu, sealhulgas surmajuhtumitega,“ kommenteeris üks tõupõhise keelu vastastest ja RSPCA liige dr Samantha Gaines.

Seda, kas koer kasutab agressiooni või mitte, mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas see, kuidas koera on aretatud ja kasvatatud ning millised on looma kogemused tema elu jooksul.

RSPCA rõhutas, et agressioon ei ole lihtsalt tõust tulenev käitumine ja koera tõug pole usaldusväärne agressiooni ennustaja. „Nii kui käitumine, on ka agressioon väga keeruline. Seda, kas koer kasutab agressiooni või mitte, mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas see, kuidas koera on aretatud ja kasvatatud ning millised on looma kogemused tema elu jooksul,“ selgitasid briti loomakaitsjad. Britid viitasid ka Hollandi samalaadsele aktile, mis tühistati 2009. aastal just põhjusel, et tõupõhine keeld ei vähendanud koerahammustuste arvu.

Mis hirmus loom see pitbull on?

Neli bullika tõugu, kes on erinevates riikides keelatud, on väga sarnased, v.a siis bullterjer. Kõik tõud on alguse saanud Inglismaalt ja olid aretatud võitluskoerteks. / Foto: Canva

Otsides vastust sellele küsimusele sattusin ma segadusse, miks see koer “ohtlikuks” on üleüldse arvatud. Tõu iseloomustus ei erine sugugi teistest võitluskoerteks aretatud koeratõugude omast. Pigem iseloomustatakse neid kui ustavaid perelemmikuid. Ilmselt on selle tõu ja teiste nö bullikate halb maine tulnud kurjategijatelt, kes neid illegaalsetes koeravõitlustes kasutasid ja kasutavad. Ehk siis on bullikate halb maine pärit nende omanikelt.

Allakirjutanu jaoks tundub ka veider, et Inglismaal keelatud ameerika bitbull ning legaalsed amstaff ja staffordshire’i bullterjer on kõik algselt pärit enamvähem samast allikast ehk koertest, keda aretati Inglismaal võitluskoerteks. Lisaks on need kolm tõugu, millest FCI ja ka Eesti Kennelliit tunnustab vaid kahte viimast, märkimisväärselt sarnased. Ainus tõug, kellel ka kogenematu silm vahet teeb, on bullterjer, kes on samuti mõnes riigis keelatud.

Kõiki nelja iseloomustatakse sarnaselt: ustavad, energilised ja lastesõbralikud… Siiski rõhutatakse nende puhul, et loomade tugev iseloom vajab asjalikku omanikku ning koerad ise korralikku sotsialiseerimist ning põhjalikku kuulekuskoolitust. Sama võib aga öelda kümnete teiste tõugude ja suuremate segavereliste koerte kohta. Õigemini, sama kehtib ka pisikeste koerte kohta, kes vale inimese käes võivad kasvada tigedikeks. Pisikestest käib lihtsalt inimese jõud üle, kuid valusalt hammustada suudavad nemadki.

Kus pitbullid ja bullterjerid veel on keelatud?

Amstaffid on Inglismaal legaalsed ja väga populaarsed perekoerad, kuigi nad on keelatud pitbullidega väga sarnased. / Foto: Canva
Pea kõik bullikad, sealhulgas amstaffid on keelatud Saksamaal. / Foto: Canva

Pitbullide ning amstaffide, staffordshire’i bullterjerite ja bullterjerite osas on suuremad või väiksemad keelud ka mitmes teises riigis. Saksamaal on nende import keelatud, kuid seal tehakse ka erandeid. Nii võid turistina koos bulli-tõust lemmikuga riigis viibida kuni neli nädalat. Kui su bullikas on töö- või abikoer, siis pole ka probleem, kuid sa pead järgima nende pidamise ja nendega liikumise erinõudeid, st tagama teiste inimeste ja teiste koerte turvalisuse. Saksamaa puhul tuleb arvestada, et liidumaad võivad oma seadusi teha ja keelatud koertetõugude nimekirjad ning neid puudutavad reeglid võivad erineda.

Näiteks on Tüüring ja Alam-Saksi selliste ohtlike tõugude nimekirjade vastu. Nende liidumaade juhid usuvad, et koerad käituvad inimeste suhtes agressiivselt ainult siis, kui nad pole piisavalt sotsialiseeritud ja neid hoitakse valesti!

Taanis on keelatud 13 koeratõugu

Brasiilia fila, jaapani tosa, kanaari ja argentiina dogid on samuti mitmes riigis “ohtlikeks” kuulutatud ja keelatud. / Foto: Canva

Pibullid ja amstaffid (ning tosa ehk tosa inu) on Taanis keelatud 1991. aastast. Lisaks keelati seal kümne aasta eest veel kümme koertaõu (ja nende segude) omamine ja aretamine. Keelatud tõugude seas on sarnaselt Inglismaale brasiila fila ja argentiina dogi ning lisaks siis ameerika bulldog, boerboel ehk lõuna-aafrika mastiff, kangal, kesk-aasia, kaukaasia ja lõuna-vene lambakoerad, tornjak ehk bosnia lambakoer ning šarplaninac ehk jugoslaavia lambakoer.

Mitmes riigis ei ole pitbullid küll otseselt keelatud, kuid neid ei tohi kas sisse tuua, aretada või siis on neid keelatud pidada süüdimõistetud kurjategijatel või siis vajavad nende omanikud litsentsi ja koerad peavad avalikes kohtades alati kandma suukorvi ning olema lühikese rihma otsas.

Eestis ja meie naaberriigis Soomes, kuhu meie koerainimestel tihti koos koertega on asja, tõupõhiseid keelde ei ole. Mis on tore. Küll on soomlased väga ranged ebaseaduslike koerte ja vaktsineerimata koerte maaletoomise osas. Ning ebaseaduslikke (vaktsineerimata ja dokumentideta) koeri, sh kutsikaid võib Soomes ees oodata surmasüst.

Holland ja kaks Saksamaa liidumaad leiavad, et tõupõhine keelustamine ei vähenda koerahammustuste arvu. Pildil Saksamaal keelatud bullterjer. / Foto: Canva