Koerad väldivad inimesi, kes käituvad omanikega halvasti!

0
806
Tõestatud - koerad saavad aru, kui nende omanikega käitutakse halvasti! Foto: Pixabay

Koeraomanikena teame, et meie koerad saavad aru, kui meile mõni inimene ei meeldi või me oleme kellegi peale pahased. Koer loeb ju meie kehakeelt ja saab ka aru inimese hääletooni nüanssidest. Teadus on jõudnud samale järeldusele –  koerad hakkavad vältima inimesi, kes nende omanikega negatiivselt käituvad.

Jaapani teadlaste uuring kinnitas, et koerad on ülimalt tundlikud inimese sotsiaalsete signaalide suhtes ning muu hulgas lõpetavad selliste inimeste usaldamise, kes neid petavad!

Koerad on ülimalt tundlikud inimese sotsiaalsete signaalide suhtes ning muu hulgas lõpetavad selliste inimeste usaldamise, kes neid petavad!

Jaapani Kyoto Ülikooli teadlaste uuringus (Takaoka, Maeda, Hori ja Fujita, 2015) testiti, kuidas koerad suhtuvad inimestesse, kes ei käitu nende suhtes ausalt. Testis kasutati 54 erinevast tõust koera. Testis jälgisid koerad inimeste gruppi kolmes situatsioonis, kus omanik istus keskel ja püüdis avada läbipaistvat karpi, kus oli koera jaoks täiesti ebaoluline ese. Ühes olukorras olid koerale võõrad inimesed „abistaja“ ja neutraalse võõra rollis. Kahes teises aga neutraalse võõra ja „mitteabistaja“ rollis.

Ühes katses palus koeraomanik, pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid karp avada, abi „abistajalt“. „Abistaja“ hoidis karpi kahe käega kinni nii, et koeraomanikul õnnestus karbi kaas eemaldada ja seal olnud ese kätte saada. Neutraalne inimene ei teinud mitte midagi.

Järgmises katses palus koeraomanik abi „mitteabistajalt“, kes keeldus aitamast pöördudes eemale, mistõttu ei õnnestunud koeraomanikul karpi avada. Kolmandas olukorras omanik ei palunud abi, kuid „mitteabistaja“ pöördus temast eemale, neutraalne inimene ei teinud mitte midagi.

Pärast neid katseid pakkusid katses osalenud inimesed koertele üheaegselt maiustust. Koerad valisid nn „aitaja“ ja neutraalse inimese vahel juhuslikult, võttes maiuse kord ühe, kord teise peopesalt. Kui maiust pakkusid neutraalne inimene ja „mitteaitaja“, siis eelistasid koerad valdavalt neutraalset inimest ning jätsid „mitteaitaja“ pakutud maiuse puutumata!

Teadlaste hinnangul näitab see, et koerad hindavad inimesi, jälgides nende suhtlemist omanikuga. Ning väldivad inimesi, kes käituvad nende omaniku suhtes negatiivselt.

Eelnevast saab teha järelduse, et meil tasub oma koeri usaldada. Koer saab enne veel, kui sina seda mõistad, kes on su sõber ja kes ei ole. 🙂