Koerad ja kassid vs. koroonaviirus – viimased arengud

0
2487
Terve maailma peale on koroonaviirus tutvastatud vaid kahel koeral ja ühel kassil. Foto: Pixabay

Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS) vahendab oma Facebooki lehel Euroopa Väikeloomaarstide Ühenduste Föderatsiooni (FECAVA) seisukoha seoses COVID-19 viiruse ning lemmikloomadega.

„Viimane uudis lemmikloomade nakatumise kohta tuli Belgiast, kus ühe kassi roojast ning oksest isoleeriti SARS-CoV-2 viirus. Oluline on öelda, et kass elas koos viirusega nakatunud omanikuga, kes roojaproovi ning proovi oksest ise uuringule saatis. Seroloogilist (antikehad) kinnitust nakatumisest hetkel ei ole,“ rõhutab EVS viidates föderatsiooni teadaandele.

Lemmikloomalt inimesele nakkuse kandumist ei ole tõestatud.

„Tuhkrutel ja kassidel võib antud viirus paljuneda kopsukoes ja hingamisteedes, sarnaselt SARS-CoV-1 viirusega, aga antud tulemused on saadud spetsiaalse laborikatse baasil ning väga üksikutel isenditel. Lisauuringud käivad ning jääme ootama uusi tulemusi,“ märgivad Eesti veterinaarid. „Praegune üldine seisukoht on, et kuna haige ümber olev keskkond on tugevalt saastunud viirusega, on loomadelt võimalik viirust isoleerida samamoodi nagu muudelt pindadelt. Lemmikloomalt inimesele nakkuse kandumist ei ole tõestatud,“ rõhutab Eesti Väikeloomaarstide Selts.

Nakkuse saanud koerad ja kass elasid koos koroonahaigega

Väidetavalt koroonasse nakatunud Belgia kassi test võis olla saastunud, kuna proovi saatis laborisse tema koroonahaige omanik. Foto: Pixabay

Euroopa Väikeloomaarstide Ühenduste Föderatsiooni 2. aprilli avalduses COVID-19 ja lemmikloomade kohta märgitakse, et hiljuti leiti RT-PCR-i diagnostilist meetodit kasutades kahel koeral ja ühel kassil SARS-CoV2 viiruse RNA.

„Kõik kolm looma elasid tihedas kontaktis nakatunud inimestega, kes olid tõenäoliselt nakkuse allikaks,“ kirjutab FECAVA. „Mõlemal koeral leiti viirus nina- ja suuõõneproovidest; kummalgi ei ilmnenud kliinilisi tunnuseid ja diagnoos pandi Hong Kongis. Märtsi lõpus tuli esimene teade Euroopa lemmikloomalt leitud positiivsest testist. Viirus tuvastati Belgia kassi väljaheitest ja oksest saadud proovidest. Kassi nakatumist ei ole seroloogiliste testidega veel kinnitatud,“ lisab ühendus.

FECAVA tõstatab siiski küsimuse, kas nende kolme lemmiklooma kohta tulnud raportid näitavad tõsist ohtu?

„Vastupidiselt tuhandetele nakatunud inimestele kogu maailmas ja hoiatuste kohta, kui uus koroonaviirus on väga nakkav, on lemmikloomade positiivsete juhtumite kohta ainult 3 teadet,“ märgib föderatsioon oma avalduses. „Arvestades asjaolu, et SARS-CoV2-ga nakatunud inimese keskkond on väga saastunud ja seetõttu puutuvad nakatunud inimestega koos elavad lemmikloomad viirusega tugevalt kokku, on lemmikloomade nakatumise oht tegelikult väga väike,“ kinnitab ühendus.

Kassi proov võis olla saastatud

Belgia Genti ülikooli veterinaarmeditsiiini viroloogialaboratooriumi direktori ja viroloogi Hans Nauwyncki arvates tuleks sellelt kassilt võetud proovi tulemustesse suhtuda ettevaatusega, kuna proovi saatis kassi omanik ja proov võis olla seetõttu saastunud.

Ühing rõhutabki, et isegi uuringud näitavad seda, et lemmikloomad ei nakatu kergesti uue koroonaviirusega. Ühing viitab Hongkongi põllumajanduse, kalanduse ja looduskaitse osakonnale (AFCD), kus testiti kokku 17-t koera ja kaheksat kassi, kes elasid peredes, kus oli koroonahaige. Ning ainult kahe koera (17-aastane pomeranian ja noor saksa lambakoer – toim) test oli positiivne.

FECAVA viitab ka veterinaardiagnostika ettevõte „IDEXX Laboratories“ uuringule, milles testiti Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Koera Vabariigis enam 3500 koera, kassi ja hobust. Ükski test ei näidanud positiivset tulemust.

Lemmikloomaomanik peaks käsi pesema nii enne kui ka pärast lemmiku silitamist ning vältima looma musitamist. Foto: Pixabay

FECAVA vahendab ka ajakirja „Nature“ uudist, mille järgi leidsid Hiinas asuva Harbini veterinaariauuringute instituudi teadlased, et kassid võivad olla nakatunud koroonaviirusesse, mis põhjustab COVID-19, ja võivad seda levitada ka teistele kassidele. Seevastu koerad pole sellele viirusele nii vastuvõtlikud.

Vastav uuring viidi läbi laboratooriumis, kus väikesele arvule loomadele anti teadlikult SARS-COVID-19 viiruse suuri annuseid. Katse näitas, et iga kolmanda nakatatud kassi testid olid positiivsed. Samas ei ilmnenud ühelgi nakatunud kassil haiguse kliinilisi sümptomeid. Siiani pole otseseid tõendeid selle kohta, et nakatunud kassid sünteesiksid piisavalt koroonaviirust, et seda inimestele edasi anda ning lõplike järelduste tegemiseks on vaja täiendavaid uuringuid, märgib FECAVA.

Haigus levib inimeselt inimesele!

FECAVA soovitab, vaatamata sellele, et loomadel nakkuse saamise ohtu peetakse madalaks, veterinaaridel olla tähelepanelik võimalike uute juhtude suhtes.

„Puuduvad ka tõendid selle kohta, et viirus võib kanduda lemmikloomadelt tagasi inimestele või teistele lemmikloomadele,“ rõhutab FECAVA. „Haigus levib praeguste andmete järgi inimeselt inimesele.“

Samas võib loom viirust edasi anda samamoodi nagu esemed, seetõttu on soovitatav järgida häid hügieenitavasid.

„Samas võib loom viirust edasi anda samamoodi nagu esemed, seetõttu on soovitatav järgida häid hügieenitavasid,“ tõdeb FECAVA ja soovitab pesta käsi enne ja pärast loomade, nende toidu või tarvikute käsitsemist ja nende järelt koristmist. Lisaks soovitab Euroopa Väikeloomaarstide Ühenduste Föderatsioon vältida ka loomade musitamist või lakkumist.

FECAVA avaldust saab inglise keeles lugeda nende veebilehelt.

FECAVA Statement on COVID-19 and pets