Koera parim sõber on – naine… Head naistepäeva!

0
854
Teadlased väidavad, et naine mõistab koera „juttu“ paremini kui mehed ja see teeb naisinimesest ka koera parima sõbra. 😊 Foto: Pixabay

Koertel võivad olla naistega paremad suhted kui meestega, väidavad Ungari loomateadlased. Ja seda siis põhjusel, et naised saavad koerte sõnumitest, nt urinast, paremini aru kui mehed.  

Loránd Eötvösi Ülikooli bioloogiainstituudi uuringu käigus hinnati 18-t koera ja registreeriti nende urisemine erinevates olukordades. Kui varasemad uuringud on näidanud, et inimesed saavad aru koera haukumisest, siis see uuring oli esimene, mis keskendus koera urinale.

Naised on lihtsalt empaatilisemad kui mehed ja tänu sellele mõistavad nad ka koera sõnumeid paremini. Foto: Pixabay

Ühes hinnatavatest olukordadest lähenes koertele võõras „ohtlik“ inimene. Siis hinnati oma toidukaussi teiste koerte eest kaitsvaid koeri ja kolmandas vaadeldi tirimismängu ehk mängulist urinat.

Seejärel paluti 40-l inimesel kuulmise järgi tuvastada, mida iga urin tähendada võiks: kas hirmu, agressiooni, õnnetunnet, meeleheidet või mängulisust. 63-protsendil juhtudest suutsid inimesed õigesti tuvastada, miks koer uriseb. Ja neist, kes koera urina tähendust õigesti mõistsid, olid enam kui pooled ehk 63 protsenti naised. Ja nii kui oli ka oodata mõistsid koera urina sõnumit paremini just koeraomanikud.

Huvitaval kombel mõistis suurem osa inimestest (81%) mängulise urina tähendust, samas kui toidukausi kaitseurina tundis ära vaid 60 ja ähvardava urina ainult 50 protsenti inimestest.

Mis puudutab naiste paremaid tulemusi, siis väitis uuringu juht Tamás Farag, et naised on lihtsalt empaatilisemad ja tundlikumad kui mehed. Ning just seetõttu suudavad nad mõista koera urisemise tähendusi.

See polnud ka esimene uuring, mis viitab, et koerad võivad olla just naise parimad sõbrad. Nii näitas üks varasem Ameerika Ühendriikides läbi viidud teadusuuring, et naiste uni on koera kõrval parem kui teise inimese kõrval. Tolle uuringu järgi ei häiri koerad inimese und nii sageli kui teine inimene, lisaks pakuvad koerad naistele rohkem mugavuse- ja turvatunnet kui teine inimene.