Kindlustus jäi tarbijavaidluses prantsuse buldogi omanikule alla

0
1029
Põlverkedra nihkumine võib prantsuse buldogidel tekkida ka trauma tagajärjel. Foto: Canva

Prantsuse buldogi Juta omanik kaebas If kindlustuse otsuse mitte hüvitada koera vigastuse ravi edasi tarbijavaidluste komisjoni ning võitis. IF-kindlustus peab hüvitama koeraomanikule 700 euro suuruse raviarve.

Mis siis juhtus. Tarbijavaidluste komisjoni otsuse kohaselt pöördus koeraomanikust tarbija hüvitise saamiseks If Kindlustusse, pärast seda, kui tema koer end vigastas ja vajas ravi. If Kindlustus kui kaupleja keeldus aga ravi hüvitamisest, viidates kindlustuslepingu tingimustele, mille kohaselt ei loeta kindlustusjuhtumiks looma tõule omaseid pärilikke haigusi. 2018. aasta kevadel sündinud prantsuse buldogi Juta omanik selle otsusega nõus ei olnud, kuna koera lonkamine sai alguse traumast. Koeraomanik nõudis raviarve 700-eurose hüvitamist, omavastutuse summa oli 60 eurot.

Foto: Pixabay

Õnnetus juhtus 29. augustil 2019. Juta hüppas betoonplaadilt maha ja riivas tagumise käpaga plaadi äärt. Kuna koer hakkas seejärel lonkama, siis viis omanik koera veterinaari juurde. OÜ Abivet kliinikus tuvastati trauma tagajärjel põlvekedra nihkumine (Patella Lucsatio Medialis). Koer vajas operatsiooni.

IF Kindlustus leidis aga, et tegu oli päriliku haiguse tõttu tekkinud ravikuludega, mis kindlustustingimuste kohaselt ei kvalifitseeru kindlustusjuhtumiks. IF toetus O´Neill’i (2016) retsenseeritud teadusartiklile, milles selgitatakse et enamike juhtude korral on tegemist geneetilise/kaasasündinud patoloogiaga, mille puhul sälk, kus põlvekeder asub ei ole piisavalt sügav ja seetõttu toimub analoogne nihestus. If leidis ka, et Juta raviks kasutatud kirurgiline meetod viitab sellele, et tegemist on päriliku haiguse, mitte trauma tagajärjel tekkinud vigastuse raviga. If Kindlustus vaidlustas ka Juta omaniku esitatud raviarve suuruse. Kindlustuse väitel saab nii väikese looma anesteesia ravimite kogus summaliselt olla maksimaalselt 40 eurot.

Tarbijavaidluste komisjon leidis, et If Kindlustus ei ole tõendanud, et koera vigastus ei tekkinud siiski trauma tulemusel.„Kindlustusandja eksperdi hinnang ei ole antud konkreetse loomaga tutvudes vaid see viitab üksnes sellele, et antud tõul on krooniline haigus ja sellise vigastuse tekke võimalus on suur. Traumaatilise vigastuse teket see ei välista,“ seisab otsuses.

Komisjon leidis ka, et If Kindlustus ei ole tõendanud, et koera raviarve oleks ebamõistlik olnud. Otsuses öeldakse, et: „Isik pöördus ilmselt enda poolt kasutatud loomakliinikusse ja ei ole tavaks, et kui kindlustus hüvitab ravikulu, võetakse mitu pakkumist ja valitakse odavaim ravi.“.

If Kindlustusel on siiski õigus komisjoni otsus vaidlustada ja pöörduda maakohtusse.

Tarbijavaidluse komisjoni 28.01.2020 otsuse tervikteksti leiad siin.

Allikas: Tarbijavaidluste komisjon