EL hakkab võitlema ebaseadusliku lemmikloomaäri vastu

0
1895
EL soovib lisaks ka loomadele paremat õiguskaitset ja karmimaid sanktsioone ebaseaduslikele lemmikloomamüüjatele. / Foto: Canva

Euroopa parlamendi täiskogu võttis 607 poolthääle, 3 vastuhääle ja 19 erapooletu häälega vastu siduva resolutsiooni, milles nõutakse võitlust lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse vastu, mis põhjustab loomade kannatusi, levitab haigusi ja teenib organiseeritud kuritegevusele suuri tulusid.

Resolutsiooni poolt andis hääle ka Eesti saadik Marina Kaljurand. Ta ei osanud küll öelda, kas teised Eesti saadikud samamoodi hääletasid. „Ma eeldan, et kõik Eesti MEPid (EL parleamendiliikmed – toim) olid poolt, mina hääletasin poolt,“ ütles Kaljurand Etnomurile.

Resolutsiooni kohaselt tuleb EL-s luua ühtne lemmikloomade tuvastamise ja registreerimise süsteem ning luua riiklikud lemmikloomamüüjate registrid. Taotletakse ka kontrollide suurendamist ning karmimate karistuste rakendamist lemmikloomapasse võltsivatele loomaarstidele. Lisaks soovitakse EL-lt selget definitsiooni koerte- ja kasside kasvanduste kohta, kuna erinevad loomade heaolu standardid toovad kaasa hinnaerinevused, mida kasutavad ära ebaseaduslikud aretajad. Resolutsioon näeb ette ka inimeste julgustamist koerte ja kasside adopteerimisel, selle asemel, et neid osta.

Iga kuu vahendatakse ja müüakse Euroopa Liidu riikide vahel hinnanguliselt 46 000 koera, kellest enamik on registreerimata. Kommertskasvatajad kuritarvitavad euroliidu lemmikloomade liikumist käsitlevaid õigusakte (määrus (EL) nr 576/2013), mis on ette nähtud lemmikloomade mitteäriliseks liikumiseks, nt reisimiseks koos omanikega.

Resolutsioon esitati europarlamendile juba 2016. aastal, kuid see vajas ka täiskogu heakskiitu.