Veidral kombel pole Eestis koeri kokku loetud. Justkui oleks tegu pisiasjaga ning ebaolulise teemaga. Samas on rahvusvahelised uuringud näidanud, et koerapidamine ei ole ainult koerainimeste veidrus ja isiklik asi – koerad mõjutavad kõike, ka majandust. Ning koerapidamise trend liigub tõusvas joones. Ja seda igas maailma nurgas. Ning muidugi ka Eestis.

Kui palju siis Eestis koeri on? Miljoni euro küsimus. Adekvaatseid uuringuid ei ole. Siin-seal avaldatud statistika on minu hinnangul tuletatud ja umbkaudne. Ning pärit peamiselt välismaistest, mitte Eesti oma allikatest. Või siis on need Eesti allikad, mis on rahvusvaheliste uuringute aluseks, riiklik saladus. Püüan siin siiski koerte arvu välja rehkendada ja toon välja  ka rahvusvahelise statistika numbrid.

Koerte arv EL 2018

  • Eestis – 210 000
  • Soomes – 810 000
  • Lätis – 260 000
  • Saksamaal – 9,4 miljonit

Allikas: Statista.com

Statista.com järgi oli Eestis mullu 210 000 koera ehk üks koer 6,3 inimese kohta (1 325 000 Eesti elanikku : 210 000 koeraga). Võrdluseks, 2018. aastal oli Euroopa Liidu riikides kokku 85,2 miljonit koera, selgub samast Statista.com andmetest. Kõige rohkem koeri oli Saksamaal – u 9,4 miljonit, Ühendkuningriikides aga 9 miljonit. Huvitav on seegi, et enam kui pooltel brittidest on kodus tõukoer. Meie põhjanaabritel oli sama statistika järgi mullu 810 000 koera, lätlastel 260 000 ja leedukatel 550 000 koera.

Miks ma väidan, et arv 210 000 ei ole usutav?

Väga paljud ei kiibista oma koeri ega kanna ka kiibinumbreid olemasolevatesse registritesse. / Foto: Pixabay

Esiteks, soomlased seadsid mullu sellesama statistilise numbri, mis nende kohta käis, kahtluse alla. Soome Tilastokeskus (Statistikakeskus) tõi välja, et Soomes oli juba 2016. aastal 800 000 koera ning parandas hiljem Soome Kennelliidu märkuse peale seda numbrit 100 000 koera võrra vähemaks. Soome Kennelliidu ajakirja Koiramme andmetel oli toona koeri Soomes pigem aga 650 000 juures. Soomes saab Kennelliidus registreerida ka segaverelisi koeri (FIX-rekisteri). Nii et ka ametlik statistika võib eksida ning segadus koerte arvuga on ka soomlastel.

Teiseks. Erinevalt paljudest teistest riikidest ei ole Eestis keegi koeri kokku lugenud. Meil puudub nii koeramaks (nagu nt Ühendkuningriigis) kui ka ühtne register, mis kiibistatud koerte üle arvet peaks ning annaks tegelikkusele vastava numbri koerte arvust riigis. Koerte kiipimine on meil küll kohustuslik, kuid väga paljud ei lisa kiibinumbreid olemasolevatesse registritesse ning kümned kutsikavabrikute koerad ja ups-kutsikad ei saa kunagi isegi kiipi. Olgu märgitud, et nt Eesti Väikeloomaarstide seltsi lemmikloomaregistris on kirjas 50 025 koera andmed. Paraku, neis registrites on kirjas ka koerad, kes on surnud. Leinavad koeraomanikud lihtsalt ei tule selle peale, et kassimaale läinud koer registrist kustutada.

Ainus usaldusväärne info on Eesti Kennelliidu uute tõukoerte kutsikate arv, s.t mingil aastal registreeritud uued pesakonnad. Nimelt tuleb kasvatajal tõutunnistuse saamiseks kõik kutsikad kanda EKL-i registrisse.

FCI-i (Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon) andmetel registreeriti Eestis 2018. aastal 4297 tõukoerakutsikat ning 923 pesakonda. Mis tähendab, et igal aastal toovad Eestimaalased koju umbes sama arvu tõukoera kutsikaid ning ilmselt sureb vanuse või haiguse tõttu aastas ka samas suurusjärgus koeri.

EKL-is 2018.a registreeritud kutsikad

  • 4297- tõukoera kutsikat
  • 923 – tõukoerte pesakondi

Allikas: FCI

Lugu jätkub foto all

Tallinnas on koerad umbes 90 000 peres. / Foto: Pixabay

Tallinnas umbes 90 000 koera?

Tallinn on vist ainus omavalitsus, kes on koerte arvu püüdnud kokku lugeda. Nii 2014-ndal kui ka 2017. aastal. Pealinna 2017. aasta uuringu järgi on lemmikloom kodus pea pooltel (44%) tallinlastest ehk u 199 760 inimesel. Neist oli koer või koerad kodus 45%-l. Lihtsa arvutuse järgi võiks siis Tallinnas koeri pidada u 87 894,45 inimest (45% 195 321-st). Kui mõelda, et paljudel on kodus kaks või rohkem koera, siis on pealinnas koeri kindlasti pisut rohkem.

Koerte arv suureneb kogu maailmas. / Foto: Pixabay

Eespool sai märgitud, et Statista.com järgi oli Eestis mullu koeri kokku 210 000 ning koer (või koeri) oli 22-protsendil Eesti leibkondadest. Selle statistika järgi on koerte arv aastaga kasvanud 10 000 võrra, st et 2017. aastal oli koeri Eestis 200 000.

Kui nüüd arvutada leibkondade järgi, keda on Eestis meie statistikaameti järgi 617 400 ning kui võtta aluseks see rahvusvahelise statistika „üks koer 22% kodudest“, siis peaks olema koer (või koerad) 135 828 Eesti leibkonnas. Kui arvestada, et umbes neljandikul koeraomanikest on koeri rohkem kui üks, siis võiks koerte arv Eestis olla kuskil 170 000 juures.

Koertele kulutatakse üha enam ja koos sellega toidavad koerad (loe: koeraomanikud) majandust ja kasvatavad SKP-d.

Miks peaks koerad kokku lugema?

Sest koerad on oluline osa Eesti eluolust ning nad on tähtsad vähemalt 10-protsendile Eesti elanikkonnast. Koeri peetakse üha rohkem. Koertele kulutatakse üha enam ja koos sellega toidavad koerad (loe: koeraomanikud) majandust ja kasvatavad SKP-d. Koeraarmastus loob nii töökohti kui ka uus ettevõtteid, teenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi. Koer on üha rohkematele inimestele mitte lihtsalt keti küljes olevaks uksekellaks, vaid seltsiliseks, abiliseks ja trennikaaslaseks.

Kuidas koeri kokku lugeda? Esiteks piisaks, kui Eesti Statistikamet oma uuringutes ka koerte arvu märgiks. Muidugi võiks kõne alla tulla ka koeramaks, aga makse on meie inimestel niigi palju. Küll võiks riik luua nt veterinaar- ja toiduameti juurde ühtse koerte registri nagu seda Soome riik on tegemas. Ning muuta koerte registreerimise kohustuse ka reaalselt toimivaks, pakkudes nt seadusekuulekatele ja registreeritud koerte omanikele mingi lisaboonuse. Ühtne register ja koerte arvu teadmine aitaks ehk vähendada ka koerte hülgamist ning millerite (kutsikavabrikandid) tegevust. Kohalikel omavalitsustel oleks nii ka selge pilt, kui palju on nende külas või linnas koeraomanikke ning kui suur on koeraomanike hääl, millega tuleb arvestada!

Koerad ja koerapidamine mõjutavad ka majandust positiivses suunas. / Foto: Pixabay