22 teatist ravimite kõrvaltoimetest koertel 

0
114
Enamik ravimiametile esitatud veterinaarravimite kõrvaltoime teatistest hõlmab koeri. / Foto: Canva

Ka koertel võivad ravimitest tekkida kõrvaltoimed. Ning nii kui inimravimite puhul hoiab ravimiamet ka veterinaarravimitel silma peal, kogub nende kõrvaltoimete kohta infot ja teeb saadud teabe ka avalikuks.

Etnomuri uuriski, millised ravimid on koertel põhjustanud kõrvaltoimeid. Ravimiameti kommunikatsioonijuhi Kristi Sarapi sõnul läheb 2019. aasta kokkuvõttega veel aega, kuid saan siin ära tuua ülevaate 2018. aasta ja sellele eelnevate aastate kohta. Ametile esitatud teatiste järgi põhjustasid koertel kõrvaltoimeid nii erinevad vaktsiinid kui ka puugi-kirbutõrje tilgad ja kaelarihmad.

Märgin siinkohal, et koerte ja kasside ravimite kohta esitatakse võrreldes inimestega väga vähe kõrvaltoime teatisi. Näiteks laekus 2018. aastal ametile inimravimite kohta 512 kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati 1275 võimalikku kõrvaltoimet.

13-ne aasta jooksul teatati ravimite kõrvaltoimetest koertel 66-l korral

Ajavahemikul 2005-2018 sai ravimiamet 92 veterinaarravimi kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati 274 võimalikku kõrvaltoimet. Enamik neist kõrvaltoime teatistest puudutas koeri – kokku 66 teatist. Kassidel esinenud kõrvaltoimetest teavitati ravimiametit kümnel korral.

Enamik ravimiametile esitatud veterinaarravimite kõrvaltoime teatistest hõlmabki lemmikloomi, kõrvaltoime teatised koertel ja kassidel moodustavad 75% teatiste üldarvust, põllumajandusloomadel 22,8%.

2018. aastal saadeti ravimiametile 24 teatist, milles kirjeldati 76 erinevat kõrvaltoimet, mis tekkisid 168 loomal. Koertel esinenud kõrvaltoimetest teatati 22 korral ja kaheksal korral kirjeldati vähemalt ühte tõsist kõrvaltoimet. Toome need kõrvaltoimete juhtumid siin täies ulatuses ka ära.

Ravimite kõrvaltoimete juhtumid 2018. aastal:

  • Viiel juhul tekkisid kutsikatel pärast koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi ja leptospiira kompleksvaktsiini manustamist ülitundlikkusreaktsioonid. Kirjeldati järgmisi reaktsioone: hüpovoleemiline šokk, kukkumine, oksendamine, spontaanne urineerimine, limaskestade kahvatus, tuikumine, jalgade kangestus, lihasnõrkus, bradükardia (aeglane südametegevus). Kõik reaktsioonid möödusid pärast esmaabi andmist. Vaktsiini seos tekkinud kõrvaltoimetega hinnati võimalikuks või tõenäoliseks.
  • Ühel juhul tekkis 3 kuu vanusel kutsikal 1 tund pärast vaktsineerimist koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi ja leptospiira kompleksvaktsiini ning marutaudi vaktsiiniga äkksurm. Kompleksvaktsiini manustati teistkordselt. Esmakordsel vaktsineerimisel kasutati sama vaktsiini samast partiist ilma mingite kõrvaltoimeteta. Kuna looma omanik lahangut ei soovinud, siis ei saa olla kindel, et surm oli vaktsiinist põhjustatud.
  • Ühel juhul tekkis 2-aastasel koeral pärast flumetriini ja imidaklopriidi sisaldava ravimkaelarihma paigaldamist välisparasiitide tõrjeks loidus, oksendamine, kõhulahtisus, isutus ja suurenenud süljeeritus. Kaelarihm eemaldati ja loom paranes pärast arstiabi andmist. Tekkinud reaktsioonide seos ravimkaelarihmaga on võimalik.
  • Ühel juhul tekkis 7-aastasel koeral pärast takroliimust sisaldava salvi manustamist silma silmalaul uudismoodustis. Ravimit oli kasutatud kahe aasta jooksul, kui omanik märkas moodustist silmalaul. Kasvaja eemaldati. Loomaarsti arvates ei olnud kasvaja seotud kasutatud ravimiga.
Ravimiametile esitatud teatiste järgi põhjustasid koertel kõrvaltoimeid nii erinevad vaktsiinid kui ka puugi-kirbutõrje tilgad ja kaelarihmad. / Foto: Canva

14 teatises kirjeldati mittetõsiseid kõrvaltoimeid, neist 11 juhul oli tegemist ravimi ohutuse probleemiga

  • Kolmes teatises tekkisid kõrvaltoimed pärast vaktsineerimist koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi ja leptospiira vaktsiiniga. Kirjeldati järgmisi reaktsioone: süstekoha turse ja valulikkus, oksendamine, nõrkus, isutus, tasakaaluhäired, suurenenud süljeeritus, apaatia, kehatemperatuuri tõus, liikumisraskused. Kõik loomad paranesid pärast sümptomaatilist ravi.
  • Kolmel juhul tekkisid pärast koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi, leptospiira ja marutaudi kompleksvaktsiini manustamist reaktsioonid, mis viitasid ülitundlikkusele: suutmatus liikuda või tõusta, tahtele allumatu urineerimine või roojamine, apaatia, hüpovoleemia (veremahu vähenemine), uimasus, limaskestade kahvatus. Kõik reaktsioonid tekkisid kohe (kuni 5 minuti jooksul) pärast vaktsineerimist ning möödusid kiiresti.
  • 8-aastane koer vaktsineeriti koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse ja paragripi kompleksvaktsiini ning leptospiira vaktsiiniga. Tund hiljem tekkisid loomal ataksia (liigutuste koordinatsioonipuue) ja valuhood, mis möödusid pärast vedelikteraapiat 12 tunni jooksul.
  • 9-aastasel koeral tekkisid pärast paragripi ja leptospiira vaktsiini manustamist süstekoha reaktsioonid ja vähenenud aktiivsus, mis möödusid ilma ravita.
  • 3,5-kuusel kutsikal tekkis pärast vaktsineerimist marutaudi viirusvaktsiiniga reaktsioon vaktsiinile: värinad, pea ja keha tõmblused, tasakaalu kaotus. Kõrvaltoime möödus ilma ravita.
  • 5-aastasele koerale manustati välisparasiitide tõrjeks permetriini ja imidaklopriidi sisaldavat täpilahust. 16 tundi pärast ravimi manustamist tekkisid loomal kõrvaltoimed (oksendamine, tasakaaluhäired, ebakindel liikumine, tahtmatu roojamine ja urineerimine), mis möödusid ilma ravita ühe tunni jooksul.
  • 2,5-aastasele koerale manustati nahale permetriini ja fiproniili sisaldavat täpilahust parasiitide tõrjeks. Loomal tekkis ärevus, loidus, toidust ja joogist keeldumine, urineerimise vähenemine, kehatemperatuuri vähene langus ning sügelus. Nähud möödusid ilma ravita.

Kolmel juhul oli tegemist ravimi efektiivsuse probleemiga

Kõigil kolmel korral täheldati koertel puukide esinemist, vaatamata flumetriini ja imidaklopriidi sisaldava ravimkaelarihma kasutamist välisparasiitide tõrjeks. Ühel juhul tekkis ka ravimkaelarihma alla dermatiit, mis möödus pärast hormoonpreparaadi kasutamist.

Ravimiametile tasub teada anda nii kõrvaltoimetest kui ka sellest, kui ravim ei toiminud. / Foto: Canva

Kassiravimite osas esitati teatisi vaid ühel korral

Kassidel esinenud kõrvaltoimetest teatati ühel korral, teatis hinnati mittetõsiseks. Pärast püriproksüfeeni ja dinotefuraani sisaldava täpilahuse manustamist välisparasiitide tõrjeks tekkisid manustamiskohal punetus ja karvakadu, loom oli loid ja isutu. Nähud möödusid pärast kassi pesemist.

Kuhu ja kuidas kõrvaltoimest teatada

Miks on vaja anda teada kõrvaltoimetest? Teadmine kõrvaltoimetest aitab ravimiametil saada uusi teadmisi turuloleva ravimi kohta ning muuta seeläbi ravimite kasutamise  ohutumaks. Teada tasub anda nii kõrvaltoimetest kui ka sellest, kui ravim ei toiminud.

Loodame väga, et nende loomaarstide ja ka loomaomanike hulk, kes meile teavet võimalikest kõrvaltoimetest saadavad, edaspidi suureneb.

„Kõrvaltoimetest teatamine on väga oluline ja aitab saada uusi teadmisi turuloleva ravimi kohta (kasu-riski suhte hindamine) ning muuta nende uute teadmistega ravimite kasutamist ohutumaks,“ ütles Kristi Sarap ja tänas kõiki, kes on ravimi võimalikest kõrvaltoimetest ravimiametile teada andnud. „Loodame väga, et nende loomaarstide ja ka loomaomanike hulk, kes meile teavet võimalikest kõrvaltoimetest saadavad, edaspidi suureneb,” lisas Kristi Sarap.

Veterinaarravimite kõrvaltoimest saavad ravimiametile teada anda nii loomaarstid kui ka loomaomanikud. Selleks tuleb ameti kodulehel täita vastav vorm.